Introduction

Sedan över 50 år tillbaka marknadsför vi Frankrikes största mässor och branschträffar gentemot besökare och utställare från hela världen.

Vi har byggt upp en djup kunskap om den ekonomiska strukturen i de länder där vi är verksamma, vilket gör att vi förstår förväntningarna och behoven hos lokala aktörer som söker nya exportmarknader eller fler utländska leverantörer.